قابل توجه بازرگانان محترم : تغییرات الزامی جدید در بارنامه

۲۹ بهمن ۱۳۹۳
163 بازدید
قابل توجه بازرگانان محترم : تغییرات الزامی جدید در بارنامه

گمرك ايران در اطلاعيه اي از صاحبان كالا، اظهار كنندگان و شركت هاي كشتيراني درخواست كرد تا با توجه به راه اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي و مانيفست الكترونيكي، اطلاعات كامل صاحبان كالا را در بارنامه و ترخيصيه قيد نمايند.

متن اين اطلاعيه به شرح زير است :
به اطلاع صاحبان كالا ، اظهار كنندگان و شركتهاي كشتيراني مي رساند، نظر به راه اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي و امكان انجام تشريفات گمركي قبل از ورود كالا به قلمرو گمركي، لازم است در مبدا حمل كد ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي و همچنين تعرفه هشت رقمي كالا در بارنامه حمل قيد گردد و شركتهاي كشتيراني نيز موظف به دريافت اين اطلاعات و درج آن در اطلاعات مانيفست الكترونيكي ارسالي مي باشند.
شايان ذكر است گمركات اجرايي برابر بخشنامه اي كه متعاقب اين اطلاعيه صادر مي شود از ارائه تسهيلات به اظهار نامه هايي كه اطلاعات درخواستي در بارنامه و ترخيصيه آنها قيد نشده باشد خودداري خواهند كرد. همچنين در مواردي كه صاحب كالا به دلايلي قبل از صدور ترخيصيه تغيير نمايد شركتهاي كشتيراني مي بايست در زمان صدور ترخيصيه ، صاحب كالاي نهايي را در اطلاعات ارسالي اصلاح و به گمرك ارسال نمايند.

منبع : گمرک


 

دیدگاه ها

telegram

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959