» volvo

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ولوو وی 40

ارزش گمرکی خودروهای سواری ولوو (volvo) سال 2015

بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: 18 مهر 1394 شماره بخشنامه: 223/24/206/8591/94/128530 مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 223/24/206/8591/94/128530 را به شرح زیر اعلام نموده است: در اجاری تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسات 574 – 94/3/19 و 578 – 94/4/23 کمیته مشترک گمرک و […]

ادامه مطلب