» trading iran

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
آبروریزی تجار‌ ایرانی در عراق‌ و‌ افغانستان

آبروریزی تجار‌ ایرانی در عراق‌ و‌ افغانستان

کشورهای عراق و افغانستان به‌دلیل داشتن مرز مشترک و همچنین بازار مناسب برای کالاهای ایران، مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای برای صادرات تولیدات داخلی ایران محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب