آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت اول آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت دوم ۵ شیوه نامه ثبت معافیت ها و تخفیفات در نرم افزار دوراظهاری واردات روال ثبت اظهار نامه های دارای تخفیف یا معافیت بدین صورت می باشد. ۱- از این پس، در هنگام تکمیل اطلاعات مربوط به اظهارنامه گمرکی، در خانه ی مربوط به حقوق ورودی ( خانه ۰۴۱ )، ماخذ مربوط به کد کالای هر قلم کالا نوشته می شود. این مسئله، مستقل از تخفیفات یا معافیتهایی می باشد که مورد ادعای اظهار کننده است. توجه: همانگونه که …