بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۸ مهر ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۴۹۹/۲۴/۲۰۶/۷۴۰۲/۲۲۱۲۲۲ لیست قیمت انواع سواری های Ssang Yang سال ۲۰۱۵ به نمایندگی شرکت رامک خودرو نام خودرو نام کشور مدل FOB(USD) Freight(USD) C&F Bandar Abbas (USD) سواری اکتیون کره جنوبی ACTYON Gasoline A/T 2295cc ۱۵۶۰۰ ۷۰۰ ۱۶۳۰۰ سواری کوراندو کره جنوبی KORANDO A/T 1998cc ۱۶۲۳۲ ۷۰۰ ۱۶۹۳۲ سواری اکتیون اسپورت کره جنوبی ACTYON Sport M/T 2295cc ۱۲۹۰۰ ۷۰۰ ۱۳۶۰۰