بخشنامه: سازمان توسعه تجارت تاریخ صدور: ۱ شهریور ۱۳۹۴ شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۳۲۴۴۰ بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات خودروهای سواری با نشان تجاری Renault مدیرکل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۰/۳۲۴۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۲۰۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری RENAULT به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر مقررات جهت اطلاع …