کارشناس مسئول امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی ضمن برشمردن علائم داروی سالم به شهروندان توصیه کرد به هیچ عنوان از مراکزی غیر از داروخانه ها داروی مورد نیاز خود را تهیه نکنند.  دکتر زهرا مهدی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص داورهای تقلبی در بازار اظهارداشت: عمده داورهای تقلبی به لحاظ هویت و منشاء برچسب اشتباه داشته و یا از داروهایی بی کیفیت و فاقد استاندارد های لازم هستند. وی افزود: داروهایی که  از منابع غیر رسمی وارد کشور می شوند و منبع  تولید آنها مبهم است از سوی وزارت بهداشت اجازه عرضه  در بازار را ندارند و داروی قاچاق …