اجراي موفقيت آميز اولين مرحله پروژه آزمايش تير الكترونيكي(E-TIR) در دنيا اولين مرحله پروژه آزمايش تير الكترونيكي(E-TIR) با موفقيت به پايان رسيد ودبيركميسيون اقتصادي اروپايي سازمان ملل (UNECE) در نامه اي به دكتر كرباسيان اجراي موفق اين پروژه را به ايشان تبريك گفت. كريستين فريس باخ دبير كمسيون اقتصادي اروپايي سازمان ملل(UNECE) در نامه اي به دكتر مسعود كرباسيان با اشاره به موفقيت آميز بودن اولين مرحله آزمايش پروژه تير الكترونيكي (E-TIR) اعلام كرد: ما در انتظار اين لحظه تاريخي به عنوان گامي مهم براي كليه اعضاي متعهد كنوانسيون تير(۱۹۷۵) بوديم و اجراي كامل اين پروژه را در آينده خواهيم …