» اخبار گمرک و استاندارد

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ترخیص کالا

بازديد رئيس كل گمرک ويتنام از گمرک تهران

رئيس كل گمرك ويتنام از قسمتهاي مختلف گمرك تهران بازديد كرد.   به گزارش روابط عمومي گمرك تهران احمد كارگري مدير كل گمرك تهران در اين بازديد رئيس كل گمرك ويتنام را همراهي نموده و بارويه هاي گمركي موجود وساختار گمرك ايران در اين گمرك ايشان را آشنا كرد . مدير كل گمرك تهران در […]

ادامه مطلب