به پيوست تصوير نامه شماره ۲۱۰۳۴۲۲/۹۳ مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ سازمان توسعه تجارت ايران به انضمام تصوير نامه شماره ۱۷۳۲۸۶/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۹۳ دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرومحرکه،‌در خصوص ماشين‌آلات راهسازي قابل ورود با نشان تجاي LIUGONG طبق مشخصات مندرج و نامه فوق‌الاشاره جهت اطلاعات و اقدام لازم با رعايت آئين نامه ضوابط فني ‌واردات خودرو و رعايت کامل مقررات ارسال مي‌گردد. ضمنا ترخيص ماشين‌آلات مزبور منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسي و تعيين ارزش بوده و ابلاغ به گمرکات غير تخصصي صرفاً جهت اطلاعات مي‌باشد. فرود عسگري – مدير کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه   متن نامه شماره …