بخشنامه : سازمان توسعه تجارت تاریخ صدور: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۹۴/۲۱۰/۳۰۶۴۵ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایرن بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۰/۳۰۶۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۱ را خطاب به گمرک ایران به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰/۱۰۰۷۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ و اصلاحیه شماره ۶۰/۱۰۵۷۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری BMW 220i COUPE با مدل N20B20B جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ارسال می گردد. یادآور می شود متن بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۰۷۹۳ مورخ …