» bmw سه میلیاردی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
توضیح رئیس گمرک درباره واردات BMW سه میلیاردی

توضیح رئیس گمرک درباره واردات BMW سه میلیاردی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ورود سه دستگاه خودرو ب.ام‌.و هیبریدی توضیحاتی ارائه کرد.

ادامه مطلب