ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | Bill of Lading

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بارنامه چیست؟ ویژگی های بارنامه معتبر

بارنامه چیست؟ ویژگی های بارنامه معتبر

    بارنامه چیست؟ ویژگی های بارنامه معتبر بارنامه سندی است دال بر انعقاد قرارداد حمل و ثابت می کند که فرستنده کالایی که نام و مشخصات آن در بارنامه ذکر شده است را به حمل کننده تحویل داده است و در واقع بارنامه رسید تحویل کالا به حمل کننده نیز می باشد. بارنامه همچنین […]

ادامه مطلب

قبض انبار

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبارعبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.   طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی […]

ادامه مطلب