» 4 درصد مالیات

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
kart-bazargani

اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا

به گزارش ایرنا از گمرک ایران، مالیات بر تجارت و واردات کالا یکی از محل های درآمد مالیاتی کشورها است که از این محل، بسیاری از پروژه های زیربنایی، بهداشتی و … تامین مالی شده و اجرایی می شود. ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای […]

ادامه مطلب