بازرگانی آذران مهر کالا ، ۲۶ ژانویه ، روز جهانی گمرک را به کلیه کارکنان گمرک و خانواده های محترم آنان تبریک میگوییم