سازمان توسعه تجارت با انتشار متن کامل مصوبات دولت قبل در اعطای مجوز واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی اعلام کرد: واردات این نوع خودروها در چهار سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۹۰ هزار دستگاه بوده و در سال ۱۳۹۳ با کاهش ۹۶ درصدی به ۱۳۳ دستگاه رسیده است.