ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | 25 هزار فروند کشتی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بیش از 25 هزار فروند کشتی در بنادر هرمزگان پهلو گرفتند

بیش از 25 هزار فروند کشتی در بنادر هرمزگان پهلو گرفتند

بیش از 25 هزار فروند کشتی در بنادر هرمزگان پهلو گرفتند
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 25 هزار و 629 فروند کشتی در بنادر استان پهلو گرفتند.

ادامه مطلب