ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | 2000 ردیف

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

تسهیل فرآیند ثبت سفارش و حذف فرآیندهای غیر ضروری

تسهیل فرآیند ثبت سفارش و حذف فرآیندهای غیر ضروری به اطلاع میرساند از تاریخ 26/7/93 در حدود 2000 ردیف H.S که فهرست نهایی آن در سایت ثبتارش جهت اطلاع عموم قابل رویت است ، از شمول انجام کارشناسی مستثنی و توسط متقاضیان تایید نهایی خواهند شد …

ادامه مطلب