» 10 ماه گمرک ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

عملکرد تجارت خارجی ایران در 10 ماهه اخیر

به گزارش روابط عمومي گمرک ايران،در۱۰ماهه سالجاري به ارزش ۴۲ ميليارد و ۵۸۴ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۳ ميليارد و ۶۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شده است.
بنابراين گزارش صادارت غير نفتي كشورمان در اين مدت ۲۴ و ۲۱صدم درصد و واردات كشورمان ۱۵ و ۴۴صدم درصد رشد داشته است …

ادامه مطلب