ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | ۲۰۱۶

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
صادرات کالا

دورنمای تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ تنزل یافت

سازمان جهانی تجارت (WTO) پیش‌بینی تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ را بیش از یک درصد تنزل داد و هشدار داد نرخ رشد تجارت به پایین‌ترین حد از زمان بحران مالی رسیده است. سازمان جهانی تجارت برآورد کرد تجارت جهانی تنها ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ توسعه پیدا می‌کند، در حالیکه آوریل امسال نرخ رشد تجارت […]

ادامه مطلب