صدور پروانه يا برگ سبز كاغذي از ۲۰ تيرماه سالجاري متوقف و در زمان ترخيص كالاها برگه اي تحت عنوان دستور ترخيص( Release order ) در گمرك صادر مي شود .