اتاق بازرگانی و صنایع آلمان امروز (یکشنبه) اعلام کرد بیانیه سوییس موجب بهبود روابط تجاری ایران و آلمان خواهد شد و انتظار می رود صادرات برلین به تهران طی پنج سال آینده دو برابر شود.