دكتر مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران تأثير اجرايي شدن برجام بر امور گمركي در ايران را تشريح كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، كرباسيان كه در نشست تخصصي دو روزه مديران ستادي و استاني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي سخن مي‌گفت، در تشريح اين مزايا گفت: خوشبختانه با رفع تحريم‌هاي بانكي، سيستم بانكي ايران مي‌تواند ارتباطات بين‌المللي داشته باشد و اسناد بازرگاني و گمركي از طريق سيستم بانكي مبادله مي‌شود. وي در ادامه گفت: دريافت گواهي مبدأ از كشورهاي توليدكننده، اسناد حمل مستقيم كالاها به جاي حمل مضاعف و امكان اخذ اطلاعات از فروشنده اصلي از ديگر مزاياي …