گمرک ایران از الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام‌های گیاهی خبر داد. به گزارش ایسنا، بر اساس بخش‌نامه‌ای که از سوی دفتر واردات و مناطق آزاد گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، ترخیص محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام‌های گیاهی منوط به اعلام نظر بازرسان قرنطینه گیاهی است. به این ترتیب، این محموله‌ها پیش از ترخیص باید تاییدیه بازرسان قرنطینه گیاهی را دریافت کنند. بر اساس این گزارش، متن بخش‌نامه ابلاغی گمرک به شرح زیر است: “به پیوست نامه‌ شماره ۴۱۸۶/۵۰۲/۹۵ تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۵ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی …