» بخشنامه گمرک ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بخشنامه گمرک

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ صادرات فرآورده‌های نفتی

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ چند مورد جهت استفاده از مخازن شرکت فراسکو مستقر در اسکله نفتی سهیل برای ذخیره‌سازی و صادرات فرآورده‌های نفتی   بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت اختصاص ارز مبادله‌ای به پرمنگنات پتاسیم با شماره تعرفه ۲۸۴۱۶۱۰۰ دانلود فایل

ادامه مطلب
بخشنامه گمرک

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی در استان البرز، جهت تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی تصمیمات متخذه در کارگروه لاستیک در خصوص ضوابط واردات لاستیک دانلود فایل

ادامه مطلب