بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه   بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان ثبت كالا برای شركتهای واردكننده تجهیزات پزشكی كه از قبل كمپانی خارجی آنها در سامانه ثبت كمپانی خارجی(import.imed.ir)، ثبت شده است   هند تعرفه ضد دامپینگ بر واردات مواد شیمیایی از ایران وضع كرد   گمركات مناطق آزاد زیرمجموعه گمرك كشوری می‌شود دانلود بخشنامه