ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بخشنامه وزارت بهداشت

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بخشنامه گمرک

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه   بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان ثبت كالا برای شركتهای واردكننده تجهیزات پزشكی كه از قبل كمپانی خارجی آنها در سامانه ثبت كمپانی خارجی(import.imed.ir)، ثبت شده است   هند تعرفه ضد دامپینگ بر واردات […]

ادامه مطلب