ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بخشنامه واردات ماشین

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

گمرک ایران، بخشنامه تخفيف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف كمتر از ۶ ليتر در يكصد كيلومتر مسافت در چرخه برون شهری را ابلاغ کرد. در بخشنامه گمرک آمده است: «پيرو بخشنامه شماره ۱۲۷۸۳۶/۱۲۷۲۹۴/۷۰۲/۲۱۰۳۸/۷۳/۱۴۰- ۸/ ۶ / ۸۸ موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت/۴۲۲۸۱ ک مورخ ۱/ ۲ / ۸۸ […]

ادامه مطلب