بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترخیص انواع ژلاتین وارداتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی