تيتر بخشنامه‌ها: بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید میزان اعتبار ساخت داخل تولیدات شرکت ارس خودرو دیزل تا پایان سال ۹۳ بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری KADEAOR-RHINOCEROS بخشنامه‌هاي گمرك و ساير بخشنامه‌ها ۲۳ شهريور ۹۳