به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ فرشید فرخ نژاد با اعلام این مطلب در پانل تخصصی همایش بین المللی سرمایه گذاری در نظام سلامت که با حضور مدیران عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های داخلی و خارجی فعال در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی در بعداز ظهر روز اول همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت کشور برگزار شد گفت: بانک رفاه آماده پذیرش عاملیت اجرای طرح های سرمایه گذاری بیمارستانی و دارویی کشور است و هدف اصلی این نشست بحث و تبادل نظر پیرامون چشم انداز سرمایه گذاری در حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران …