» بانک رفاه آماده طرح های سرمایه گذاری بیمارستانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بانک رفاه و عاملیت صادرات

بانک رفاه آماده پذیرش عاملیت اجرای طرح های سرمایه گذاری بیمارستانی و دارویی کشور و همه امور بانکی و مالی مرتبط با صادرات و واردات است

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ فرشید فرخ نژاد با اعلام این مطلب در پانل تخصصی همایش بین المللی سرمایه گذاری در نظام سلامت که با حضور مدیران عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های داخلی و خارجی فعال در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی در بعداز ظهر روز اول همایش بین المللی […]

ادامه مطلب