ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بازرگانان

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
مدير كل گمرك تهران اعلام كرد

ساعت كاري در گمرك تهران افزايش يافت

احمد كارگري مدير كل گمرك تهران اعلام كرد : با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال گمرك تهران به منظور خدمت رساني به تجار وبازرگانان وتوليدكنندگان اقدام به افزايش ساعت كاري نموده است .

ادامه مطلب