رايزني هاي كرباسيان براي آسان تر كردن تجارت با آذربايجان   ديدار رييس كل گمرك ايران با وزير اقتصاد و صنعت جمهوري آذربايجان در باكو رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در ديدار وزير اقتصاد و صنعت جمهوري آذربايجان بر ضرورت عملياتي شدن مصوبات نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور تاكيد كرد .  مسعود كرباسيان در اين ديدار اراده طرفين در گسترش مناسبات را جدي خواند و گفت: جمهوري اسلامي ايران مصمم به عملياتي كردن مفاد اين ياد داشت تفاهم است. رئيس كل گمرك كشورمان ديدارهاي منظم ميان روساي گمركات مرزي را به منظور تبادل نظر و يافتن راهكارهاي …