ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بازرسی فنی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
تاييد صلاحيت

تایید صلاحیت 8 شرکت بازرسی فنی مرکز ملی

ششمین نشست کمیته تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی در سال جاری، با حضور رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و اعضای کمیته تایید صلاحیت و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

ادامه مطلب