ششمین نشست کمیته تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی در سال جاری، با حضور رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و اعضای کمیته تایید صلاحیت و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.