ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بازرا نفت ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
کشور‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در بازار نفت ایران استقبال می‌کنند

کشور‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در بازار نفت ایران استقبال می‌کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن پیش‌بینی سهم ایران از بازار جهانی نفت در ماه‌های آینده گفت: با توجه به مزیت‌هایی که در بخش نفت و صنایع پتروشیمی داریم کشور‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران استقبال می‌کنند.

ادامه مطلب