عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن پیش‌بینی سهم ایران از بازار جهانی نفت در ماه‌های آینده گفت: با توجه به مزیت‌هایی که در بخش نفت و صنایع پتروشیمی داریم کشور‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران استقبال می‌کنند.