۱۵ هیات تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری در سه ماهه دوم سال‌جاری و همزمان با برگزاری رویدادهای مهم تجاری به کشورهای هدف اعزام خواهند شد.