ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بازدید امور دارایی از کتابخانه

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
کتابخانه ملي

بازدید کتابخانه ملی،معاون وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس‌كل گمرك

مسعود كرباسيان ، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با حضور در كتابخانه ملي ضمن ديدار با سيد رضا صالحي اميري از بخش‌هاي مختلف اين مجموعه بازديد كرد.

ادامه مطلب