» بازدیدکردن کانتینر ها

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
کانتینرهای وارداتی

بازدید همه کانتینرهای وارداتی مقدور نیست

مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک گفت: چک کردن و بازدید کالای موجود در همه کانتینرهای وارداتی نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای جهان مرسوم نیست. سیدمجتبی پورسیف در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما گفت: بی انصافی است که همه مسئولیت قاچاق را متوجه گمرک […]

ادامه مطلب