مدیرکل بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افت قیمت جهانی لبنیات و مشکلات جذب شیر خام دامداران، وزیر جهاد‌کشاورزی در هیئت وزیران پیشنهاد اعطای یارانه صادراتی لبنیات را ارائه داد. محمدرضا ملاصالحی در گفت‌وگو با تسنیم اظهارکرد: با توجه به افت شدید قیمت جهانی لبنیات، بازار صادراتی این محصول ایران مورد هجوم سایر کشورهای رقیب قرار گرفته است. وی افزود: با در نظر گرفتن این امر و مشکلات جذب شیر خام دامداران، وزیر جهادکشاورزی در هیئت وزیران پیشنهاد اعطای یارانه صادراتی لبنیات را ارائه داد. مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی با بیان …