ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بازار جهانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اجراي طرح پنجره واحد مجازي اولويت اصلی گمركات

اجراي طرح پنجره واحد مجازي اولويت اصلی گمركات

اجراي طرح پنجره واحد مجازي با هدف شتاب گيري فرايندهاي گمركات ، اولويت اصلي اين سازمان است.

ادامه مطلب