وزیر صنعت با بیان اینکه خارجی‌ها برای حضور در ایران باید داخلی‌سازی و سرمایه‌گذاری مشترک را به همراه خود بیاورند، گفت: تجارت جاده دو طرفه است.   محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه دولت شروطی را برای همکاری با خارجی‌ها در نظر گرفته است، گفت: از جمله این شروط این است که حتما سرمایه‌گذاری مشترک در ایران صورت گرفته و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند در این شراکت، خود را به همتایان خارجی خود برسانند و علاوه بر ورود تکنولوژی و سرمایه، کشورهای خارجی باید تضمین بدهند که صادرات کالاهای تولید مشترک نیز رونق یابد.   وزیر صنعت، معدن و تجارت با …