» بازار ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
شرط های حضور خارجی‌ها در بازار ایران / تجارت جاده دوطرفه است

شرط های حضور خارجی‌ها در بازار ایران / تجارت جاده دوطرفه است

وزیر صنعت با بیان اینکه خارجی‌ها برای حضور در ایران باید داخلی‌سازی و سرمایه‌گذاری مشترک را به همراه خود بیاورند، گفت: تجارت جاده دو طرفه است.   محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه دولت شروطی را برای همکاری با خارجی‌ها در نظر گرفته است، گفت: از جمله این شروط این است که حتما سرمایه‌گذاری مشترک […]

ادامه مطلب