با هوشياري ماموران انتظامات گمركات استان ايلام و همكاري مناسب نيروهاي هنگ مرزي ، سارقان اموال تجار مستقر در بازارچه مرزي دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند. به گزارش روابط عمومي گمركات استان ايلام ، اين سارقان اموال تجار ايراني و عراقي را سرقت مي‌كردند. براساس اين گزارش در يك مورد ،سارق مبلغ هشت ميليون وپانصد هزار دينار عراقي معادل۲۱۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال ايراني را از تاجر عراقي ربوده و متواري شد اما با پيگيري مستمر و جسورانه ماموران انتظامات گمرك، سارق و همدستانش شناسايي ودستگير شدند. خليل حيدري مدير كل گمركات استان ايلام در اين ارتباط از …