بررسی آخرین آمارهای اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد بیش از ٩۴ درصد بازارهای صادراتی ایران در آسیا قرار دارد. اخبار گمرک و اقتصاد, صادرات, واردات