» بازارهای صادراتی ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
٩۴ درصد بازارهای صادراتی ایران در آسیا قرار دارد

٩۴ درصد بازارهای صادراتی ایران در آسیا قرار دارد

بررسی آخرین آمارهای اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد بیش از ٩۴ درصد بازارهای صادراتی ایران در آسیا قرار دارد. اخبار گمرک و اقتصاد, صادرات, واردات

ادامه مطلب