تخلیه و بارگیری انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) تا نیمه آذر ماه سال‌جاری از مرز ۳۰ میلیون تن گذشت. سعداله عبدالهی با اشاره به تخلیه و بارگیری ۳۰ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۵۱ تن انواع کالا در این مجتمع بزرگ بندری، اظهارداشت: بیش از ۱۸ میلیون تن از این میزان کالا، مربوط به کالاهای غیر نفتی و بالغ بر ۱۲ میلیون تن کالاهای نفتی بوده است. وی با اشاره به جایگاه نخست منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در ترانزیت خروجی مواد نفتی کشور، تصریح کرد: معادل ۲ میلیون و ۷۳۶ …