» بارنامه و ترخیصیه

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

لزوم درج کدملی، شناسه حقوقی و تعرفه در بارنامه حمل

گمرک ایران در اطلاعیه ای از صاحبان کالا، اظهار کنندگان و شرکت های کشتیرانی درخواست کرد تا با توجه به راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و مانیفست الکترونیکی، اطلاعات کامل صاحبان کالا را در بارنامه و ترخیصیه قید نمایند.

ادامه مطلب