» باجه مالیاتی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
گمرک ایران

گمرکات دارای باجه مالیاتی در آذربایجان غربی به 2 گمرک رسید

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: با راه اندازی باجه مالیاتی در گمرک ارومیه، تعداد گمرکات دارای باجه مالیاتی در استان به 2 گمرک افزایش یافت و گمرک رازی نیز در آینده نزدیک به این باجه تجهیز می شود. پیشتر در آذربایجان غربی، تنها در گمرک بازرگان باجه مالیاتی وجود داشت که برای تسهیل و […]

ادامه مطلب