مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: با راه اندازی باجه مالیاتی در گمرک ارومیه، تعداد گمرکات دارای باجه مالیاتی در استان به ۲ گمرک افزایش یافت و گمرک رازی نیز در آینده نزدیک به این باجه تجهیز می شود. پیشتر در آذربایجان غربی، تنها در گمرک بازرگان باجه مالیاتی وجود داشت که برای تسهیل و تسریع ارائه خدمات به تجار و بازرگانان این باجه در گمرک ارومیه نیز راه اندازی شد. وی اضافه کرد: در آینده نزدیک نیز نظیر این باجه در گمرک رازی خوی نیز راه اندازی خواهد شد. به گزارش ایرنا، آذربایجان غربی یکی از استان های مرزی …