ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | بابک زنجانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ترخیص کالا

اجبار‌ دولت برای‌ حرکت به‌ سمت‌ اقتصاد‌ رقابتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه دولت ضد رقابتی در حال تبدیل شدن به دولت رقابتی است، گفت: احتمال رسیدن به توافقات سیاسی، حس رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تحریک کرده است.

ادامه مطلب