نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه دولت ضد رقابتی در حال تبدیل شدن به دولت رقابتی است، گفت: احتمال رسیدن به توافقات سیاسی، حس رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تحریک کرده است.