ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | ای پی ال

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات

آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت دوم

آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت اول آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت سوم 4-4 . تکمیل اطلاعات اظهار 1-4-4 . ورود اطلاعات در خانه های 8، 11، 14، 15 و 16 در خانه شماره 8، کدینگ گیرنده را ثبت کنید. این گیرنده باید در نرم افزار […]

ادامه مطلب