آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت اول آموزش سامانه جامع امور گمرکی و دوراظهاری واردات – قسمت سوم ۴-۴ . تکمیل اطلاعات اظهار ۱-۴-۴ . ورود اطلاعات در خانه های ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ در خانه شماره ۸، کدینگ گیرنده را ثبت کنید. این گیرنده باید در نرم افزار آسیکودای گمرک مربوطه دارای کدینگ باشد. نمونه ای از شیوه پرکردن این بخش در ادامه آورده شده است. با فشردن دکمه tab را در « کد کشور طرف معامله » ، یا انتخاب فیلد با کلیک موشواره (موس)، می توان خانه شماره ۱۱ انتخاب نمود. …