منطقه آزاد تجاری اینچه برون به اعتقاد فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران، زمینه‌ساز تحول در اقتصاد گلستان است و این روزها چشم امید گلستانی‌ها به تصویب لایحه آن در مجلس دهم است.  اواخر سال ۹۲ بود که از دل جلسات کارشناسی استان گلستان زمزمه‌های ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در شرق استان به گوش می‌رسید. زمزمه‌هایی که امید می‌رفت جایگزین طرح ناکام منطقه ویژه اقتصادی (شهرک ۱۰۰۰ هکتاری اترک) دولت نهم و دهم شود. درنهایت آذرماه سال ۹۳ بود که ابتدا اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی منطقه آزاد، خبر ایجاد منطقه آزاد تجاری در نقطه صفر …