» ایرو

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اقدامات مشترك گمرك ايران و اتحاديه حمل و نقل جاده اي (ايرو ) براي توسعه ترانزيت

اقدامات مشترك گمرك ايران و اتحاديه حمل و نقل جاده اي (ايرو ) براي توسعه ترانزيت

در حاشيه اجلاس جاده ابريشم جديد انجام شد بررسي اقدامات مشترك گمرك ايران و اتحاديه حمل و نقل جاده اي (ايرو ) براي توسعه ترانزيت اقدامات مشترك گمرك جمهموري اسلامي ايران و اتحاديه حمل و نقل جاده اي براي توسعه و تسهيل ترانزيت بررسي شد.

ادامه مطلب